Operando catalyst sintering and activity measurements using indirect nanoplasmonic sensing
Paper i proceeding, 2011

Författare

Elin Maria Kristina Larsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kristina Wettergren

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Julien Millet

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Stefan Gustafsson

Chalmers, Teknisk fysik

SuMo Biomaterials

Magnus Skoglundh

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Christoph Langhammer

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

ISHHC XV, Berlin, Germany, September 11-16, 2011

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18