TeleFOT/D4.8.4 Report on Usability Benchmarking
Rapport, 2013

Författare

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Nadja Lejon

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Energiteknik

Interaktionsteknik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08