Review: Arkitektur som kroppslighet, staden som terräng
Artikel i övrig tidskrift, 2011

thesis review urban exploration

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Nordic Journal of Architectural Research / Nordisk Arkitekturforskning

1893-5281 (ISSN)

Vol. 2011 1 57-59

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07