UDEP-S: Universal Design Education Project–Sweden
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Jan Paulsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

A short report to the EIDD European Conferences

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06