A cultural heritage dialogue : IT support for reflections on the present and the future
Rapport, 2004

Gamla Uppsala kyrka

Museiteknik

Gamla Uppsala historiskt centrum

Virtuell verklighet

Författare

Susanne van Raalte

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Tomas Wikström

Rolf Källman

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06