Pulp fibres in absorption applications: Modifications and properties
Doktorsavhandling, 2013

HB2
Opponent: Prof. Arthur Ragauskas, School of Chemistry and Biochemistry, Georgia Institute of Technology, USA

Författare

Kristoffer Lund

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Polymerkemi

Pappers-, massa- och fiberteknik

Polymerteknologi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-91-7385-827-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 0346-718X

HB2

Opponent: Prof. Arthur Ragauskas, School of Chemistry and Biochemistry, Georgia Institute of Technology, USA

Mer information

Skapat

2017-10-07