David är försenad
Kapitel i bok, 2013

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Tinget i sig

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Sociologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

9789198067002

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12