Design of a tablet application for supporting nutrition and dietary guidance for children and caregivers
Paper i proceeding, 2013

Författare

Amanda Cuello

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Georgios Lafkas

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Jonatan Mato

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Anastasios Thomaidis

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

9th Student Interaction Design Research conference (SIDeR)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08