Oxidation of titanium in aqueous solutions
Doktorsavhandling, 1990

nuclear waste

TEM

corrosion

ESCA

Aqueous solution

titanium

bentonite

surface composition

oxidation

Författare

Håkan Mattsson

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

91-7032-462-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 725

Mer information

Skapat

2017-10-07