Alkali activated slag mortar : mechanical strengths, shrinkage and structure
Doktorsavhandling, 1990

hydration products

moisture dependent length changes

matrix structure

cement

pore structure

microcracking

Författare

Tomas Kutti

Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsmaterial

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

99-0916005-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 747

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Avdelningen för byggnadsmaterial: 90:6

Mer information

Skapat

2017-10-08