Simulations of spiral galaxies
Doktorsavhandling, 1991

interstellar medium

spiral galaxies

kinematics

dynamics

interstellar matter

Författare

Magnus Thomasson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

91-7032-595-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 815

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 218

Mer information

Skapat

2017-10-07