Indexed induction-recursion
Paper i proceeding, 2001

Författare

Peter Dybjer

Programmeringslogik

Anton Setzer

Proof Theory in Computer Science · International Seminar, LNCS

Vol. 2183 93-113

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06