Exchange
Doktorsavhandling, 1992

metastable helium

secondary electrons

surface states

overlayers

single-triplet conversion

Auger deexcitation

spin-polarization

exchange

Auger neutralization

Författare

Lars A. Salmi

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-695-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 854

Mer information

Skapat

2017-10-06