Modelling of molecular clouds
Doktorsavhandling, 1992

molecular radio lines

circumstellar matter

interstellar medium

circumstellar radio lines

H 11 regions

abundances

interstellar matter

galaxies

interstellar radio lines

Författare

Per Bergman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

91-7032-687-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 848

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 227

Mer information

Skapat

2017-10-07