Symbolic image interpretation : by parsing, interpreting, and pruning
Doktorsavhandling, 1992

genetic algorithms

image interpretation

grammars

constraint satisfaction problems

computer vision

parsing

symbolic representations

production rule systems

Författare

Staffan Truvé

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-712-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 864

Mer information

Skapat

2017-10-07