Internal type theory
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Peter Dybjer

Programmeringslogik

TYPES '95, LNCS

Vol. 1158 120-134

Ämneskategorier

Annan matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06