Studies of complex equilibria in molten salts and aqueous solutions by radioactive tracer distribution methods
Doktorsavhandling, 1969

Författare

Jan Liljenzin

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

99-0005987-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 93

Mer information

Skapat

2017-10-07