Analysis of loadbearing walls in multistorey buildings : stresses and displacements calculated by a continuum method
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Hans Petersson

Institutionen för byggnadsteknik, byggnadsakustik och byggnadskonstruktion

Ämneskategorier

Byggproduktion

Husbyggnad

ISBN

99-0572399-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 144

Mer information

Skapat

2017-10-06