Contributions to radio astronomy and electromagnetic wave theory : Microwave observations of galactic OH, and very high resolution interferometry. Distortion of electromagnetic wave trains in ionized media
Doktorsavhandling, 1972

Författare

Bernt-Olof Rönnäng

Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Elektroteknik och elektronik

ISBN

99-0082876-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 118

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-04