Numerical methods of solving magnetic nonlinear boundary value problems in electrical machinery
Doktorsavhandling, 1969

Författare

Herman H. Helgesen

Institutionen för elektromaskinlära

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

99-0541502-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 87

Mer information

Skapat

2017-10-06