Time-resolved two-dimensional plasma spectroscopy using coherence-imaging techniques
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

John Howard

Clive Michael

Fenton Glass

Andreas Danielsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik

Plasma physics and controlled fusion

Vol. 45 1143-1166

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06