Segmentation of malignant lesions in breast MRI using distance-weighted three-variable co-occurrence
Paper i proceeding, 2012

Författare

Darryl McClymont

Andrew Mehnert

Chalmers, Signaler och system

Adan Trakic

Dominic Kennedy

Stuart Crozier

Computer-Assisted Radiology and Surgery

1861-6410 (ISSN) 1861-6429 (eISSN)

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Datorseende och robotik (autonoma system)

Medicinsk bildbehandling

DOI

10.1007/s11548-012-0704-7

Mer information

Skapat

2017-10-06