Tracing and debugging lazy functional computations
Doktorsavhandling, 1999

algorithmic de-bugging

Redex trails

programming languages

Författare

Jan Sparud

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7197-750-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1479

Mer information

Skapat

2017-10-06