An experimental study from flume to stream traction in pipe channels
Rapport, 1993

Författare

Gustavo Perrusquía

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series B: 57

Mer information

Skapat

2017-10-07