Blankets, Candles, Showers, and Thermostats – An Exploration of Residents’ Ways of Staying Warm
Poster (konferens), 2013

Heating

Hot water

User-centred design

Författare

[Person 0296ad2e-0525-4d20-9699-21bf0c0da11c not found]

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

[Person 2f71c081-b62d-4bca-9f87-a954e0462ae6 not found]

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Chalmers Energy Conference – The role of energy efficiency. 14-16 May, 2013, Gothenburg, Sweden.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06