Thickness dependence of the superconducting properties of ultra-thin Bi2Sr2CaCu2O8+x single crystals
Paper i proceeding, 2006

Författare

Lixing You

Avgust Yurgens

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Dag Winkler

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

C.T. Lin

B. Liang

Supercond. Sci. Technol.

Vol. 19 5 S205-S208

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08