Utveckling av "doctorateness" i kreativa fält av arkitektur, konst och design. Några erfarenheter från en nordisk-belgisk kontext
Kapitel i bok, 2013

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Halina Dunin-Woyseth von Turow

Konstnärlig forskning då och nu - 2004-2013


978-91-7307-223-6 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Filosofi

Arkitektur

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-7307-223-6

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13