Continuum sensitivity based shape and material optimization for microwave applications
Doktorsavhandling, 2006

gradient method

adjoint problem

optimization

radar cross section

continuum design sensitivity

Författare

Yongtao Yang

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7291-737-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2419

Mer information

Skapat

2017-10-07