On monitoring voltage transients in medium and low voltage power systems
Doktorsavhandling, 2008

Clarke transformation

ESPRIT

overvoltage

surges

power system

power quality

capacitor switching

transients

power quality monitoring

Författare

Anna Tjäder

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-7385-087-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2768

Mer information

Skapat

2017-10-08