Scattering mechanisms in resonant tunneling
Licentiatavhandling, 1989

Författare

Björn G. R. Rudberg

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0840448-2

Mer information

Skapat

2017-10-06