Structures of different types of microemulsions and their use in lipase catalyzed reactions
Licentiatavhandling, 1988

Författare

Eva Österberg

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

99-0811533-2

Mer information

Skapat

2017-10-06