The effect of the structure of pressurized fluidized bed combustor power plants upon their availability
Licentiatavhandling, 1989

avaliability

Markov process

repair policies

pressurized fluidized bed combustor power plants

redundancy

Författare

Jahved S. Alvi

Institutionen för maskinsystem, Kraft och värmeanläggningars systemteknik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

99-0840534-9

Mer information

Skapat

2017-10-07