Unsteady Navier Stokes solver for the simulation of compressor flutter in turbomachines
Licentiatavhandling, 1990

finite volume

finite element

compressor

fan

flutter

Navier Stokes

turbo machinery

unsteady

time marching

Författare

L. D. Gunnar Sidén

Institutionen för strömningsmaskinteknik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

91-7032-483-2

Mer information

Skapat

2017-10-07