Friction in seals acting on rough piston rod surfaces
Licentiatavhandling, 1990

Författare

Jonas Olsson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

9912231880

Mer information

Skapat

2017-10-07