Screening effects in layered compounds : applications to metal- semiconductor interfaces and high-Tc materials
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Ola Nyqvist

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-289940-7

Mer information

Skapat

2017-10-07