The tricritical ising model in restricted domains
Licentiatavhandling, 1991

conformal field theory

tricritical Ising model

correlation functions

finite-size scaling

multicritical phenomena

Författare

Per Fröjdh

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-324079-4

Mer information

Skapat

2017-10-06