Interfacial microstructure of YBa2Cu3O7-δ high Tc superconductors
Licentiatavhandling, 1992

Författare

José A Alarco

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-603041-3

Mer information

Skapat

2017-10-07