Hårdare kulytor: tekniska och mekaniska förfaranden
Licentiatavhandling, 1992

coldworking

hardening

bearing ball

surface

contact theories

hardness

residual stresses

Författare

Per Öhl

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7032-731-9

Mer information

Skapat

2017-10-07