Volatile hazardous hydrocarbons in road tunnels, cars and smoky rooms
Licentiatavhandling, 1993

tobacoo smoke

urban air

benzene

road tunnels

ethene

adsorption sampling

hydrocarbons

butadiene

gas chromatography

Författare

Gunnar Barrefors

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

991-625504-0

Mer information

Skapat

2017-10-06