A modified Lee-Kesler equation of state based on the extended corresponding states principle
Licentiatavhandling, 1993

corresponding principle

parameter estimation

thermodynamic properties

equation of state

refrigerants

Författare

Maria Sörner

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-659437-6

Mer information

Skapat

2017-10-06