Structural deactivation of supported metal catalysts
Licentiatavhandling, 1993

CO-TPD

alumina

ceria

catalyst

TEM

rhodium

sintering

noble metal

platinum

deactivation

Författare

Bertil Stenbom

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-765153-5

Mer information

Skapat

2017-10-07