DNA - drug interactions : groove binding versus intercalation
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Ulrica Sehlstedt

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

991-898440-6

Mer information

Skapat

2017-10-07