Ethanol pulping of reed canary grass
Licentiatavhandling, 1995

pulping

ethanol

nonwood plants

reed canary grass

organosolv pulping

statistical analysis

Författare

Helena Håkansson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

992-174663-4

Mer information

Skapat

2017-10-07