An experimental study of hydrodynamics and tube erosion on a pressurized fluidized bed with horizontal tubes
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Jan Wiman

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

992-055492-8

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1994:3

Mer information

Skapat

2017-10-06