Modelling damping by use of fractional derivatives
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Åsa Fenander

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

992-096205-8

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Chalmers University of Technology, Division of Solid Mechanics, Thesis: 1994:2

Mer information

Skapat

2017-10-06