Testing and evaluation of ignition improvers for ethanol in a DI diesel engine
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Henrik Oest Simonsen

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-166162-0

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1995:9

Mer information

Skapat

2017-10-08