Work function measurements on electrode materials for thermionic converter applications
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Susen Wriedt

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

91-7197-013-4

Mer information

Skapat

2017-10-08