On the simulation of localized deformation in frictional soil
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Jonas Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

992-421337-8

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 97:6

Mer information

Skapat

2017-10-06