The effect of dissolved oxygen concentration on the settling properties of activated sludge
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Britt-Marie Wilen

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik

Ämneskategorier

Vattenteknik

ISBN

992-429914-0

Rapport / VA-teknik, Chalmers: 1997:3

Mer information

Skapat

2017-10-07