Reynolds stress modeling of flow separation on curved surfaces
Licentiatavhandling, 1997

Författare

Sven Perzon

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

992-460952-2

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 1997:1

Mer information

Skapat

2017-10-07